Қызметкерлерге

Құрметті қызметкерлер!

Әлеуметтік қорғау жүйесін құру және қызметкерлердің еңбек міндеттерін барынша тиімді орындау уәждемесін ынталандыру мақсатында ҚазБСҚА-да әлеуметтік пакет жұмыс істейді.

Әлеуметтік пакет келесі міндеттерді жүзеге асыру үшін қызмет етеді:

- қызметкерлердің өмір сүру деңгейін жақсарту;

- жақсартылған еңбек жағдайларын жасау арқылы "ХБК" ЖШС (ҚазБСҚА, ҚАУ) жоғары білікті кадрларға деген қажеттілігін қанағаттандыру;

- қызметкерлер мен білім алушыларға жан-жақты әлеуметтік көмек көрсету тетіктерін жетілдіру;

- салауатты өмір салтын насихаттау және қызметкерлер мен оқушылардың мәдени демалысын ұйымдастыру.

Жұмыс беруші мен ҚазБСҚА өзара көмек көрсету Қоғамы (заңнамамен қарастырылған міндетті әлеуметтік қорғау шаралары ұсынылады) :

- уақытша еңбекке жарамсыздығы бойынша, науқастануы бойынша әлеуметтік жәрдемақы тағайындау.

Әлеуметтік пакетке байланысты барлық төлемдер бекітілген тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.

Әлеуметтік пакетті дамытуға арналған қаражат ЖОО-ның және өзара көмек қоғамының меншікті қаражатынан құралады.

Толық ақпаратты өз бөлімшеңіздің Қоғамдағы өзара көмек көрсету Басқарма мүшесінен алуға болады.

.