АТТЕСТТАУ ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУ

2007 жылы ҚазБСҚА «Сәулет» (бакалавриат) мамандығы әлемнің сәулет мектептері арасында алғашқы болып ЮНЕСКО-СХО халықаралық аккредиттеуден өтіп, оны 2011 жылы қайта растады.

2011 жылдың 29 маусым - 2 шілде аралығында ҚазБСҚА-ға ЮНЕСКО – Сәулетшілердің Халықаралық Одағы – Британ Сәулетшілерінің Корольдық Институты (RIBA) комиссиясының келесі құрамы келді:  

1. Fernando Ramos (Professor of Construction, TU Barcelona; UIA General Reporter on Validation)

2.  Vladimir Slapeta (Professor of Architecture, TU Prague and TU Brno; UIA Committee for Architectural Education, co-chairman region ll)

3. Alexander Kudryavstev (President of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences; President of Moscow Institute of  Architecture [MARKHI] )

4. Jim Low (Birmingham City University; representing the RIBA, and acting as secretary to the board)

5. Caroline Gould (an architect and an experienced member of the RIBA validation panel)

6. Akmurza Rustembekov  ( President of the Union of Architects of the RK)

7. Садыкова С.Ш. (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ «Сәулет» кафедра меңгерушісі)

8. Аппасова А.  (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Сәулет Факультетінің 4-курс студенті)  

Комиссия жұмысының қорытындылары бойынша ЮНЕСКО-СХО-RIBA аккредиттеу кеңесі 2011 жылы ҚазБСҚА «Сәулет» (бакалавриат) білім беру бағдарламасының халықаралық аккредиттеуді ұзартты.

АККРЕДИТТЕУ

ҚазБСҚА ҚР-ның Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2014-2015 жылдары тәуелсіз ұлттық және халықаралық аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесін арттыру мақсатында Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінде (БСҚТА) ұлттық аккредиттеуден сәтті өтті.

Институционалды аккредиттеу

Мамандандырылған аккредиттеу