Рейтингі

Жоғары білім беру сапасы мен бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерінің бірі – жоғары оқу орындарының әлемдік академиялық рейтингтерге енуі. Олар жылдан жылға жоғары оқу орындары мен олардың қоршаған ортасына үлкен әсер етеді, мысалы, болашақ студенттердің ЖОО-нын таңдау туралы шешіміне, жоғары оқу орындарын қаржыландырудың мемлекеттік саясатына, сондай-ақ оларды басқару тәсілдеріне әсер етеді. Рейтингтік ұйымдар үшін қоғамға университеттердің бір-біріне қатысты жағдайлары туралы объективті көрініс беру өте маңызды.

Әр түрлі рейтингтер бар, және Қазақстандағы бірқатар университеттер тұрақты түрде жақсы нәтижелер көрсетіп келеді.

Қазақстандағы студенттердің арасында ең танымал ұлттық университеттердің рейтингтері Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің (БСҚТА) және Аккредиттеу мен рейтинг тәуелсіз агенттігінің (АРТА) рейтингтері болып табылады.

Халықаралық білім беру корпорациясы (КазБСҚА кампусы) жыл сайын өзінің нәтижелерін жақсартуда айтарлықтай позицияларға ие.

АРТА рейтингі

БСҚТА рейтингі