Бағдарламалар

Магистратурада оқу түрі: мемлекеттік бюджет есебінен және ақылы негізде.

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

 

Білім беру бағдарламаларының атауы

M043

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

7М02120-Дизайн

M070

Экономика

7М04111-Экономика

M112

Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар (қолдану саласы бойынша)

7М07211 - Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар (қолдану саласы бойынша)

M122

Сәулет

7М07311- Сәулет

M123

Геодезия

7М07371-Геодезия

M124

Құрылыс

7М07321- Құрылыс

M127

Инженерлік жүйелер мен желілер

7М07322 - Инженерлік жүйелер мен желілер

M125

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

7М07361 - Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру