Магистратура

Магистратура – «магистр» дәрежесін және тиісті білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 60-120 академиялық кредитді міндетті түрде меңгерте отыртып диплом беретін кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі.

Магистратурада кадрлар даярлау жоғары білімнің білім беру бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. 

Магистратурада кадрлар даярлау екі бағыт бойынша жүзеге асырылады

оқыту мерзімі 1 жыл бейіндік: сәулет, құрылыс, өнер және бизнес саласы үшін неғұрлым терең кәсіби дайындыққа ие басқарушы кадрларды даярлау.

оқу мерзімі 2 жыл ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлау: тереңдетілген ғылыми-педагогикалық және зерттеу даярлығы бар жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.