Академияның ғылым саласындағы саясаты
Академияның ғылым саласындағы саясаты

ҚазБСҚА-дағы ғылыми-зерттеу қызметі іргелі, қолданбалы, ізденушілік (бастамашылық) ғылыми зерттеулер мен тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды, соның ішінде инновациялық бағыттар бойынша да дамытуға бағытталған.

Осы саладағы жоғары оқу орны саясатының маңызды аспектілері ғылыми-өндірістік қызметті Білім беру процесімен ықпалдастыру, профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жандандыру және оларды әлемдік қауымдастыққа ықпалдастыру, қажетті инфрақұрылым құру болып табылады.

ЖОО-ның бейінді Ғылыми-білім беру бағыттары бойынша ғылымды дамытудың отандық және әлемдік трендтеріне мониторинг және талдау үнемі жүргізіледі, университеттің оқытушыларын, докторанттарын, магистранттарын және студенттерін ғылыми-зерттеу жұмысына тарту үшін ынталандырушы жағдайлар жасалған.

Соңғы 5 жылда (2015-2020 жж.) 300-ден астам ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізілді.

2019 жылы ҚР-да ғылымның басым бағыттары бойынша 52000,0 мың теңге сомаға 39 шаруашылық келісім-шарт зерттеулері өткізілді, 2500,0 мың теңге мемлекеттік сатып алу бойынша тендер өткізілді.

2020 жылдың 1-ші тоқсанында 14 ҒЗЖ 30 542,026. 50 мың теңге өткізілді.